Mnogobrojna istraživanja pokazala su smanjenje broja krivičnih djela nakon instalacije sustava videonadzora.
U praksi, sustav videonadzora je sustav koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera koje su povezane sa centralnom jedinicom (snimačem) koja vrši obradu signala s tih kamera. Centralna jedinica vrši pohranu slika s kamera te je zadužena za distribuciju signala lokalno na zaslon nekog monitora ili putem TCP/IP mreže do udaljene lokacije gdje se slika može pratiti u realnom vremenu te vršiti pregled snimljenog materijala sa snimača.

Moguće primjene sustava videonadzora su mnogostruke. Od jednostavnih stambenih objekata pa sve do kompleksnih javnih i industrijskih objekata. Razlog je jednostavan. Sustavi videonadzora dokazano dovode do smanjenja krivičnih djela (provale, krađe, vandalizma i slično) te pomažu prilikom identifikacije mogućih počinitelja. Osim toga mogu se koristiti u svrhe nadzora proizvodnih pogona, nadzora prometa i slično. Razvojem novih tehnologija i mogućnostima integracije sustava videonadzora s ostalim sustavima primjene su praktično neograničene.
Kada govorimo o sustavima videonadzora tu se najčešće podrazumjevaju klasični (analogni) sustavi videonadzora. Riječ je o sustavima koji se sastoje od analognih kamera koje su putem RG59 koaksijalnog kabla povezane na centralnu jedinicu (snimač).
U ovakvim sustavima obično je riječ o kamerama s razlučivošću slike od 0,5 Mpix pa do Full HD rezolucije 1080P. Ova rezolucija je i dalje prihvatljiva u primjenama gdje korisnik ne traži veliku količinu detalja na snimkama, npr. jednostavno panoramsko pokrivanje nekog prostora sa jednom ili više analognih kamera. U slučaju da je potrebna veća količina detalja na snimkama (npr. pokrivanje prostora gdje se radi s novcem ili osjetljivim predmetima) potrebno je razmisliti o IP sustavima videonadzora.

Kamere se najčešće dijele po obliku tijela kamere pa tako imamo:
• Box kamere - kamere koje dolaze bez objektiva. Ove kamere zahtjevaju kupovinu objektiva kao i nosača na koji će biti montirane. U slučaju vanjske montaže zahtjevaju vanjsko kućište u koje se montiraju.
• Bullet kamere - kamere na kojima je već namontiran objektiv i koje se već nalaze u odgovarajućem kućištu.
• Dome kamere - kamere na kojima je već namontiran objektiv i koje se nalaze u kućištu u obliku polukugle.
• PTZ kamere - kamere na koje je već namontiran objektiv i koje se nalaze u odgovarajućem kućištu a podržavaju pan/tilt/zoom funkciju.
Dodatne opcije vezane za kamere uključuju: IR objektive (mogućnost snimanja u mraku), antivandal kućišta (štite kameru u slučaju pokušaja razbijanja), kućišta za vanjsku montažu.

Centralni uređaji (snimači) se obično dijele po broju kamera koje se mogu spojiti. Pa tako imamo: 4-kanalne (4 kamere), 8-kanalne, 16-kanalne, 32 kanalne. Snimač je zadužen za snimanje materijala dobijenog s kamera i njegovu daljnu distribuciju. Na snimaču se radi pregled snimljenog materijala i njegov eksport u slučaju potrebe. Putem TCP/IP mreže na snimače se može pristupiti iz mreže (lokalno ili preko interneta). Skoro svi moderni snimači posjeduju i mobilnu aplikaciju koja omogućava i pristup preko mobilnog telefona/tableta.
CMS programi (Content Managment System) omogućavaju istovremeno spajanje na više različitih snimača istovremeno s jednog klijent računala. U praksi to znači da na jednom ekranu možete imati prikaz s kamera koje se nalaze na različitim snimačima.

shema analogni video

U analognom sustavu RG59 koaksijalni kabal mora ići od svake kamere do samog snimača. Također potreban je i napojni kabal do svih kamera.
U slučaju već završenog objekta gdje se sustav videonadzora radi naknadno, ovaj uvjet za kablažu može predstavljati značajan problem (ovisno o tome da li je moguće provući kabal od snimača pa do svih mikrolokacija, te koliki su troškovi kablaže).
Kada se snimač uveže u postojeću TCP/IP mrežu moguć je pristup preko računala/tableta/mobilnog telefona (lokalno i preko interneta).

Kod IP sustava videonadzora i dalje imamo istu podjelu kamera po obliku tijela kamere na box, bullet, dome i PTZ kamere. I tu prestaju sličnosti s analognim kamerama.
Obično se smatra da kod IP sustava imamo rezolucije od 1,3 Mpix do 5 Mpix u klasičnim instalacijama, a kod zahtjevnih instalacija rezolucije idu od 5 Mpix pa sve do 1 Gpix. Ovako velika rezolucija je potrebna kod pokrivanja sportskih terena ili okupljanja visokog rizika.
Prednosti IP sustava videonadzora su mnogostruke. Pojednostavljena je instalacija (korištenje samo jednog kabla za napajanje i prijenos slike), smanjen broj instaliranih kamera (zbog velike rezolucije IP kamera u odnosu na analogne), razvoj novih tehnologija donosi kamere veće rezolucije po nižim cijenama.

shema ip videonadzor

U IP sustavu videonadzora, napajanje kamere može ići preko CAT6 kabla koji je zadužen i za prijenos informacija. Tada je dovoljno međusobno povezati switcheve na kojima se nalaze kamere sa uređajem za zapis slike. Ovo značajno olakšava instalacije na gotovim objektima jer se može koristiti postojeća mrežna infrastruktura i u tom slučaju nema novog provlačenja kablova po objektu.
Kada se snimač uveže u postojeću TCP/IP mrežu moguć je pristup preko računala/tableta/mobilnog telefona (lokalno i preko interneta).

Zadnje vijesti