Agencija Kamir d.o.o.
Obilazna cesta 23, 88220 Široki Brijeg, BiH

Centrala:
Telefon: +387 39 700 700
Fax: +387 39 703 415

CTN (dojavni centar - 24h)
Telefon: +387 39 705 691
Fax: +387 39 705 692

Tehnička podrška
Telefon: +387 39 700 713
                +387 39 700 714
                +387 39 700 725

Servis
Telefon: +387 39 700 704

Zadnje vijesti